Protectie la foc a tubulaturilor de desfumare conform cu EN 12101-7:2011

Prin desfumare sau evacuare fum si gaze fierbinti se urmareste extragerea din spatile incendiate a unei parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurarii conditiilor de evacuare a utilizatorilor si a folosirii mijloacelor de interventie la stingere, precum si de limitare a propagarii incendiilor.

In cadrul unei cladiri, desfumarea se poate realiza prin tiraj natural, organizat sau mecanic, realizand circulatia aerului in spatiul considerat si evacuarea fumului in raport cu aerul introdus, sau prin diferente de presiune intre spatiul protejat si cel incendiat pus in depresiune, ori printr-o combinatie a celor doua metode.

Principalele atributii ale unui sistem de desfumare sunt:
– extragerea fumului dintr-un compartiment si evacuarea lui in afara cladirii;
– extragerea fumului din toate compartimentele de foc ale unei cadiri, utilizand un sistem de ventilatie pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti (SHEVS) conectat la unul sau mai multe compartimente de foc;
– utilizarea depresurizarii pentru a mentine cai de acces libere de fum.

Mortarul PARAFOC F a fost testat la foc in 2017 conform normativului 1366-8, aliniat la standard european 12101-7:2011, pentru a asigura protectia la foc a tubulaturilor de desfumare (conducte tip C) in laboratoare autorizate din Slovacia (vezi videoclip).
Principiul testelor pe conducte de desfumare se bazeaza pe conectarea unui ventilator la capatul conductei, in afara cuptorului de testare, care produce o viteza a gazelor din interiorul conductei de aprox. 2 m/s . Gazele sunt extrase prin deschiderile laterale ale conductei din interiorul cuptorului. O placa perforata este montata in conducta in afara cuptorului, corespunzatoare uneia dintre cele 3 presiuni diferenţiale standardizate: -150Pa, -300Pa, -500Pa.

Conducta testata cu mortarul PARAFOC F a atins maximumul nivelului de presiune, respectiv: -1500Pa la temperatura ambientala si -500Pa in timpul testului de rezistenţa la foc.

De asemenea, conform standardului european 12101-7, tubulaturile de desfumare care trec prin compartimente multiple trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de perfomanţa: integritate, izolatie, pierderi de presiune, stabilitate mecanica, mentinerea sectiunii transversale.

Pentru obtinerea testului de desfumare, am conceput un sisem format dintr-o conducta care, impreuna cu mortarul PARAFOC F (vezi imagini), sa indeplineasca criteriile de performanţa menţionate in standard si care sa fie conforma cu situaţiile des intalnite in cladirile din Romania (dimensiuni uzuale de tronsoane, distanţe intre agaţatori, ranforsari exterioare etc.).

Pentru detalii tehnice suplimentare, ne puteţi contacta cu incredere la numerele de telefon din secţiunea Contact.